Bij het organiseren van oudergesprekken op school kan deze gebruik maken van digiDUIF. Inschrijfmogelijkheden treft u dan hier aan.