Importeren en exporteren van gegevens naar en uit digiDUIF.