Ieder gebruiker heeft zijn eigen agenda in digiDUIF.