Meest recente updates

UPDATE WEEK 12

Er is een aanpassing gedaan bij het importeren van rapporten vanuit Esis. Door gewijzigde bestandsnamen van de rapporten in PDF-formaat was dit noodzakelijk.


UPDATE WEEK 10

BELANGRIJK: de toelichting bij het afwezig melden van kinderen is per direct uit digiDUIF verwijderd. Met de komst van de nieuwe AVG zijn de privacy- en beveiligingseisen verder aangescherpt, waardoor we deze informatie niet meer vasthouden.


UPDATE WEEK 44

Let op: update Esis/EDEX Import. Er is een aanpassing op combinatiegroepen gedaan. Dit heeft gevolgen binnen digiDUIF.

Zie artikel: https://digiduif.zendesk.com/hc/nl/articles/115003163473-Recente-Esis-Edex-aanpassing 


UPDATE WEEK 36

 • BEVEILIGINGSUPDATES
  Er heeft een aanpassing plaatsgevonden waardoor ook oudere toestellen weer de apps van digiDUIF kunnen gebruiken.
 • ACTIVERINGSBRIEVEN
  Vanuit het profiel van een leerling of medewerker is nu via 'Opties' direct de activeringsbrief te maken.

UPDATE WEEK 28

 • BEVEILIGINGSUPDATES
  Vanaf 10 juli 2017 is er een aantal nieuwe beveiligingspatches doorgevoerd bij digiDUIF. Dit heeft tot gevolg dat verouderde besturingssystemen (PC's, laptops en smartphones) mogelijk niet meer ondersteund worden.
  De ondersteuning van beveiligingscertificaat type TLS 1.0 is gestopt. Alleen systemen die TLS 1.1 of nieuwer ondersteunen worden nog toegelaten op het platform.

  Voorbeelden van systemen die niet meer ondersteund worden zijn:
  - Internet Explorer 9 en ouder
  - Windows 7 i.c.m. Internet Explorer 10
  - Sommige versies van Android 4.4.x ('Kitkat')
  - Android versies 4.3 en lager ('Jelly Bean')
  - Safari versie 6.0 en lager

UPDATES WEEK 10

 • FOTO'S MEESTUREN EN TONEN IN BERICHTEN
  Bij het opstellen van berichten kunnen foto's geselecteerd worden die direct in het bericht op de telefoon of in de web app getoond worden. Via een viewer zijn deze in te zien en bijvoorbeeld op te slaan.
 • WIJZIGING OPSTELLEN BERICHTEN
  De opmaak bij het opstellen van berichten is gewijzigd waardoor er beter zicht is op de geselecteerde opties, bij het bericht te plaatsen afbeeldingen (!) en toe te voegen bijlagen. Tevens is de importer verbeterd en is het mogelijk meerdere foto's/bijlagen tegelijk te selecteren.
  • bijlage uit bovenbalk is ondergebracht in tabbladen '+ Foto's' of '+ Bijlagen'
  • concept uit bovenbalk is gewijzigd naar 'Opslaan' bij de stuurknoppen
 • AFBEELDINGEN GETOOND BIJ VERZONDEN BERICHTEN
  Na het verzenden is direct te zien welke afbeeldingen en foto's er meegestuurd zijn met het bericht. Via een viewer zijn deze in te zien en bijvoorbeeld op te slaan.Dit geldt zowel voor de opties Mijn als Alles.

UPDATES WEEK 9

 • UITSCHAKELEN VERZENDEN E-MAIL OP DIGIDUIF-APP
  De digiDUIF-app voor Apple (iOS) is geupdate waarmee het mogelijk is om e-mail verzending ook via de app aan/uit te zetten.

UPDATES WEEK 7

 • UITSCHAKELEN VERZENDEN E-MAIL OP DIGIDUIF-APP
  De digiDUIF-app voor Android is geupdate waarmee het mogelijk is om e-mail verzending ook via de app aan/uit te zetten. De app voor iOS is aangeboden bij Apple ter review en zal op korte termijn beschikbaar zijn. Gebruikers worden automatisch geïnformeerd.
 • NEWSFEEDS NAAR WEBSITES
  Opgeleverd is de optie om de newsfeed naar de websites te activeren en te beheren. Dit geldt voor scholen die gebruik maken van een digiDUIF-website.
 • KOPPELEN VAN LEERLING AAN ACCOUNT OUDER
  Toegevoegd is de optie dat scholen leerlingen kunnen koppelen aan de accounts van ouders. De optie bestond al voor ouders die nog niet bekend waren op school (geen account hadden); deze toevoeging maakt het mogelijk ook leerlingen toe te kunnen voegen aan een account dat al bekend/gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat de ouder al een kind op school heeft. 
 • PRINTOPTIES AGENDA UITGEBREID HUIDIG/VOLGEND SCHOOLJAAR
  Toegevoegd is de optie om naast het huidige schooljaar ook het volgend schooljaar te kunnen printen bij de menufunctie 'Agenda'.
 • IMPORTEREN RAPPORTEN ESIS VOOR COMBINATIEGROEPEN HERSTELD
  Hersteld is de optie om rapporten van combinatiegroepen (met dezelfde groepsbenaming [1/2A of 6/7B] te kunnen importeren.
 • VERSCHILLENDE AANPASSINGEN/VERBETERINGEN
  Een aantal zaken is aangepast/aangevuld waaronder de dashboardoptie 'Oudergesprekken' voor medewerkers met kinderen op dezelfde school en weergave van kenmerken bij 'Verzonden berichten' in de vorm van iconen en 'Opties'. Ook is er bij de Leerontwikkeling een aantal zaken hersteld waaronder de notificatie zichtbaar/niet-zichtbaar voor ouders bij leerlingen in groepen 1/2.

UPDATES WEEK 4

 • UITSCHAKELEN VERZENDEN E-MAIL VOOR APP-GEBRUIKERS
  Toegevoegd is de optie voor gebruikers van de digiDUIF-app om de e-mail functie te kunnen uitschakelen; deze optie is opgenomen bij de profielinstellingen en geldt zowel voor het eerste als tweede (extra) e-mailadres; e-mailadressen van extra contacten worden niet uitgeschakeld!; indien de digiDUIF-app verwijderd wordt van de telefoon wordt de e-mail verzending automatisch opnieuw ingeschakeld.
  In een update in de komende weken worden ook de digiDUIF-apps aangepast met de optie om verzending van e-mailberichten uit te schakelen.
 • OVERZICHT WIJZIGING GEGEVENS OUDERS
  Voor beheerders is een overzicht toegevoegd waarin de gewijzigde gegevens van ouders worden weergegeven; dit overzicht heeft opties om inzichtelijk te maken of de gegevens ook in andere (leerlingenadministratie)systemen verwerkt zijn.
 • DASHBOARD INSTELLEN
  Hersteld is de optie dat ook de optie 'oudergesprekken' gekozen kan worden als menuoptie voor medewerkers die tevens kinderen op school hebben.
 • DIVERSE AANPASSINGEN MOBIELE APPARATEN
  Voor mobiele apparaten met kleine(re) schermen zijn verschillende aanpassingen gedaan in de grafische weergave zodat de leesbaarheid van gegevens en bereikbaarheid van functies is verbeterd.
 • DIVERSE AANPASSINGEN WEERGAVE PROFIEL LEERLING
  Samengevoegd is een aantal opties in het profiel van leerlingen om de leesbaarheid/bruikbaarheid van de functies te verbeteren.
 • WEERGAVE CONTACTEN GROEPSPAGINA
  Hersteld is de weergave van contacten op de groepspagina.

UPDATES WEEK 2

 • DASHBOARD INSTELLEN
  Voor medewerkers van scholen is het nu mogelijk om zelf functies in het dashboard te kiezen. Met uitzondering van 'berichten' kan per blok gekozen worden uit een set met opties als leerlingen, ouders, absentiemeldingen, verlofaanvragen etc.
 • LAATST GEBRUIKT
  Er is een functie toegevoegd waarmee de laatst gebruikte functie getoond wordt in het menu. Dit geeft snel overzicht van gebruik en helpt bij herhalend gebruik van functies.

UPDATES WEEK 50

 • CONTACT MET SCHOOL BERICHTEN IN DIGIDUIF
  Aangepast is dat berichten die via 'Contact met school' worden verzonden nu ook voor de school binnen digiDUIF worden ontvangen/getoond. Hiervoor is het belangrijk dat de school de e-mailadressen die nu zijn ingevoerd omzet naar een medewerker. Zie hiervoor ook:
  https://digiduif.zendesk.com/hc/nl/articles/212147729-Contact-met-school-inschakelen
 • CONTACT MET SCHOOL BERICHTEN NAAR ALLE MEDEWERKERS
  Toegevoegd is de optie dat de school kan kiezen of ouders contact kunnen opnemen met alle alle leerkrachten anders dan alleen de leerkracht(en) van de groepen van hun kinderen. Zie hiervoor ook: https://digiduif.zendesk.com/hc/nl/articles/212147729-Contact-met-school-inschakelen
 • WEERGAVE MENUOPTIES
  Door de sterk toegenomen hoeveelheid gebruikersfuncties hebben we besloten de menustructuur te versimpelen: voor ouders zijn de meest gebruikte functies zichtbaar en andere opties 'verborgen' onder 'alle opties tonen'. Voor school zijn alle functies ondergebracht in 'schoolfuncties' die tevens omhoog geplaatst is zodat bij uitklappen de verschillende opties in beeld blijven.
 • VERBETERINGEN SCHERMWEERGAVE DIGIDUIF
  Aangepast is de schermweergave van digiDUIF. Om de leesbaarheid en bruikbaarheid te verbeteren zullen we in de komende maanden een aantal wijzigingen doorvoeren zoals de weergave van 'meest bekeken functies' die als snelmenu te gebruiken is, een aanpasbaar dashboard voor medewerkers op school etc.
 • PERSOONLIJKE INSTELLINGEN NAAR ACCOUNTOPTIE
  Met het veranderen van de menustructuur zijn de gebruikersinstellingen 'verschoven' naar de accountfunctie (rechtsboven). In navolging van de meeste andere applicaties is besloten de informatie van/voor gebruikers hier onder te brengen.
 • UPDATE DIGIDUIF-APP VOOR IOS10 (APPLE)
  Hersteld is de weergave van aantal ontvangen berichten in de digiDUIF-app voor Apple iOS10 gebruikers.

UPDATES WEEK 48/49   

 • BEHOUDEN VAN VERZONDEN BERICHTEN
  Toegevoegd is een overzicht waarin verzonden berichten getoond worden. Deze optie bestaat nu bij actieve connecties en de toevoeging zorgt ervoor dat dit behouden blijft na het verwijderen van de connectie(s) naar het account van de gebruiker.
 • OVERZICHT OUDERS
  Toegevoegd is de menuoptie Ouders waarmee scholen sneller de (contact)informatie van hun ouders kunnen inzien. Vanuit dit het profiel is direct door te linken naar bijvoorbeeld de gegevens van de op het account van de ouder toegevoegde connecties naar kinderen.
 • UITBREIDING TALENTENBANK
  Toegevoegd is onder optie 'Overig' de mogelijkheid om zelf vragen toe te voegen. Deze zijn op dezelfde manier te gebruiken als in Formulieren Uitgebreid.
 • FOTOALBUMS BASISSCHOOLNET
  Voor de de scholen van Basisschoolnet zijn de oude fotoalbums toegevoegd. In de algemene map 'Albums Basisschoolnet' zijn deze te vinden en eventueel kan de school besluiten deze toe te wijzen aan de groepen. De albums voor Safeschool worden voor 1 december toegevoegd.
 • FOTOALBUMS SAFESCHOOL
  Voor de de scholen van Safeschool zijn de oude fotoalbums toegevoegd. In de algemene map 'Safeschool albums' zijn deze te vinden en eventueel kan de school besluiten deze toe te wijzen aan de groepen.
 • KALENDERKLEUREN OVERBLIJF/TSO
 • Hersteld is de oude kleur (grijs) van de kalenderitems in de weergave van de overblijf/TSO zodat de items uit beide planningen beter uit elkaar te houden zijn.
 • HISTORIE VAN REACTIES OP BERICHTEN IN DIGIDUIF APP
  Toegevoegd is dat de historie van het bericht wordt getoond: het eerdere bericht wordt (genest) in het nieuwe bericht opgenomen waardoor de verzender en ontvanger zien waarop gereageerd wordt.
 • PRINTOPTIE VERLOFAANVRAAG
  Toegevoegd is de optie voor scholen om een verlofaanvraag naar PDF te printen. Hiermee kan deze worden toegevoegd aan het leerlingdossier in de administratie.
 • ZOEKFUNCTIE OVERZICHT VERLOFAANVRAAG
  Hersteld is de zoekfunctie in het overzicht van de verlofaanvragen.
 • ZICHTBAARHEID MENU SMALLE SCHERMEN
  Aangepast zijn de instellingen van het menu zodat ze bij gebruik van smalle schermen minder snel dichtklappen wat de navigatie ten goede komt.

UPDATES WEEK 47

 • REAGEREN VANUIT SCHOOL OP BERICHTEN
  Toegevoegd is dat de historie van het bericht wordt getoond: het eerdere bericht wordt (genest) in het nieuwe bericht opgenomen waardoor de verzender en ontvanger zien waarop gereageerd wordt.
 • WIJZIGEN VAN PROFIELFOTO'S VAN KINDEREN
  Toegevoegd is dat de school kan instellen dat ook ouders de profielfoto's van hun kinderen kunnen wijzigen; via Instellingen is dit voor de beheerder voor de school in te regelen.
 • PROFIELAFBEELDING FUNCTIONEEL GEBRUIKER
  Toegevoegd is dat als een ouder een profiel heeft waarmee berichten verstuurd kunnen worden (zogenaamd 'functioneel gebruiker') voor de herkenbaarheid als afzender de profielfoto getoond wordt.
 • LEERKRACHT TOEVOEGEN BIJ BEOORDELING VERLOFAANVRAAG
  Toegevoegd is dat bij het goed- of afkeuren van een verlofaanvraag ook de gekoppelde leerkracht automatisch een bericht krijgt.
 • VERZENDER BIJ BERICHTEN IN DASHBOARD
  Toegevoegd is dat bij 'Berichten' in het dashboard naast de naam van de school ook de naam van de verzender zichtbaar is.
 • WIJZIGING MENU INSTELLINGEN (BEHEERDER)
  In de optie 'Actieve functies' zijn de oude opties 'Reageer op bericht', 'Lettertype en grootte' en 'Berichten afschermen voor andere medewerkers' samengevoegd in de nieuwe optie 'Berichtvoorkeuren'.

UPDATES WEEK 46

 • WEERGAVE VAN MEEST RECENTE UPDATES
  Om gebruikers beter te informeren over de (doorlopende) wijzigingen in digiDUIF is er vanuit de applicatie een directe link beschikbaar naar deze pagina ('Meest recente updates'). Deze link is toegankelijk via de 'i' (informatie) in de menubalk.
 • REAGEREN VANUIT SCHOOL OP BERICHTEN
  Voor medewerkers op scholen is de optie toegevoegd dat zij kunnen reageren op alle berichten die zij ontvangen hebben. Dat kan op 2 manieren:
  - Vanuit het dashboard door op het ontvangen bericht te klikken en 'beantwoorden' te kiezen.
  - Vanuit 'Ontvangen berichten' door het return-pijltje in de rechterbovenhoek te kiezen.
  De volgende uitbreiding die volgt is dat het bericht waarop wordt gereageerd is ingekopieerd in het bericht waardoor er een 'boom'-structuur ontstaat, vergelijkbaar met e-mail.
 • DIGIDUIF APP SOCIAL MEDIA
  In navolging van de gebruiker zijn of haar gedeelde social media gegevens in de web omgeving is de digiDUIF app aangepast zodat deze nu ook deze gegevens weergeeft.
 • LIJST ONTVANGEN BERICHTEN
  De lijst van ontvangen berichten is verlengd zodat er minder snel extra berichten geladen hoeven te worden bij het bekijken van de lijst.
 • INSTELLINGEN ABSENTIEMELDING
  Toegevoegd is dat bij het inschakelen van de absentiemeldingen als actieve functie standaard wordt aangevinkt dat de leerkracht ook de meldingen krijgt.
 • INFORMATIE OVER GEWIJZIGDE INSTELLINGEN
  Er is een label toegevoegd bij de instellingen van bijvoorbeeld de actieve functies die aangeeft op welke moment de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden en welke gebruiker-beheerder de wijzigingen heeft gemaakt.
 • AANPASSEN AANTAL PLAATSEN OVERBLIJF/TSO
  Toegevoegd is de mogelijkheid om in bulk voor een specifieke periode het aantal beschikbare plaatsen voor de Overblijf/TSO aan te passen. Deze optie is voor beheerders beschikbaar via Instellingen -> Overblijf/TSO -> Beheer en vervolgens 'Beschikbare plaatsen bijwerken' in de menubalk.
 • UPDATE RECHTENSTRUCTUUR
  Alle functies zijn beoordeeld en waar nodig is de rechtenstructuur aangepast. Effect is dat voor meer functies een beheerdersrol nodig is. Voor gebruikers in de rol van ouders zijn er geen wijzigingen gemaakt. Zie voor meer informatie het artikel.

UPDATES WEEK 45

 • DIGIDUIF APP LOGO'S
  Net als bij de berichten in de web omgeving worden nu ook in de digiDUIF app de iconen van de verzender getoond als deze dit heeft aangegeven. Hiermee worden de berichten verder gepersonaliseerd weergegeven.
 • VERBREDEN SCROLL-BAR MENU'S
  De standaardbreedte van de verticale scroll-bars zijn verbreed van 4px naar 7px om het gebruik te verbeteren.
 • OUDERS MET FUNCTIEPROFIEL VERBETERINGEN
  Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd voor ouders die middels een toegewezen functieprofiel berichten naar een groep kunnen sturen. De belangrijkste is dat ze de reacties kunnen inzien (via Verzonden berichten) en deze reacties ook aantreffen in hun 'inbox' in digiDUIF. Tevens is statistieken voor deze gebruikersgroep beperkt tot inzien van reacties.
  Als vanuit de school de optie wordt geboden in het functieprofiel kan de ouder ook items in de kalender voor de (jaar)groep(en) plaatsen.
 • CONTACTGEGEVENS FUNCTIEPROFIEL
  Op verschillende plaatsen in de web omgeving en op de digiDUIF app worden nu de contactgegevens van een functieprofiel (indien aangevinkt als 'opnemen in contacten') correct weergegeven, eventueel voorzien van het gekozen icoon (in de web omgeving, niet op de app!).
 • INSTELLINGEN CONNECTIE KLEUREN (Mijn profiel/Connecties)
  Als een gebruiker naar meerdere scholen een connectie heeft gemaakt (als ouder en/of medewerker) is het mogelijk deze in de kalender van verschillende kleuren te voorzien zodat sneller duidelijk is welke items bij welke school horen.
 • INSTELLINGEN STANDAARD LETTERTYPE (Instellingen/Actieve functies)
  Met deze functie kunt u als beheerder van uw school een standaard lettertype en - grootte kiezen dat gebruikt wordt bij het opstellen van nieuwe berichten. Gebruikers kunnen er altijd van afwijken door andere selecties te maken bij het opstellen van het bericht zelf, maar op deze manier bewaakt u wel de uniformiteit op uw school af.
 • INSTELLINGEN SCHOOLLOGO's (Instellingen/Algemeen school)
  Er is een extra controle toegevoegd bij het importeren van (nieuw) schoollogo's waarmee voorkomen wordt dat er een te lage kwaliteit wordt geladen wat vervolgens een foutmelding geeft. De minimale afmetingen van een logo moeten 100px bij 100px zijn.
 • NIEUWE BERICHTEN ADRESBOEK
  In het adresboek is bij leerlingen het filter 'jaargroep' toegevoegd waardoor sneller overzicht te krijgen is van de 'eigen' leerlingen. Tevens heeft het label 'alle...' een teller meegekregen van het totaal aantal ontvangers in de specifieke groep.
 • VERZONDEN BERICHTEN STATISTIEKEN (Verzonden berichten/Statistieken/Connecties)
  Bij het tabblad 'Connecties' bij de statistieken van een bericht is de filtering hersteld waardoor sneller te zoeken is naar berichten naar specifieke ouders, medewerkers, leerlingen of (jaar)groepen.
 • LEERLINGEN VERBETERINGEN (Overzichten/Leerlingen)
  In de leerlingkaart is een aantal aanpassingen gedaan. Zo is de koppeling naar de groep hersteld en is het mogelijk direct de details te bekijken van de oudergesprekken waarin de leerling is opgenomen. 
 • VERLOFAANVRAGEN SORTEREN (Overzichten/Verlofaanvragen)
  Bij het overzicht van de verlofaanvragen is het mogelijk om te sorteren op leerlingen, verlofperiode en status.
 • VERLOFAANVRAGEN VERWIJDEREN (Overzichten/Verlofaanvragen)
  Nadat een verlofaanvraag is goedgekeurd is het mogelijk deze vanuit de school te verwijderen; dit kan voorkomen dat een ouder geen gebruik maakt van eerder goedgekeurd verlof.
 • VERLOFAANVRAGEN TEKSTBOX TEKENS (Overzichten/Verlofaanvragen)
  De tekstbox voor het toevoegen van een opmerking bij het goed- of afkeuren van een verlofaanvraag is verruimd naar 250 tekens.

UPDATES WEEK 44

 • TALENTENBANK BESCHIKBAAR
  Deze week is de belangrijkste update geweest het beschikbaar maken van de talentenbank.
  Zie hiervoor: Talentenbank beheren. Hierin treft u ook de gerelateerde artikelen aan voor vullen en gebruiken.
 • IMPORTEREN LEERLINGEN (Importeren/Leerlinggegevens (EDEXML)
  Bij het tabblad 'Wijzigen leerlingen' is een aanpassing gedaan zodat alleen de leerlingen getoond worden met zichtbaar gewijzigde gegevens. Hiermee is komen te vervallen dat in deze opsomming vaak grote hoeveelheden leerlingen getoond worden.

UPDATES WEEK 43

 • INSTELLINGEN REAGEREN (Instellingen/Actieve functies)
  Er is een optie toegevoegd waarin u kunt aangeven of u standaard wilt dat reageren op berichten mogelijk is en u kunt hier tevens de reactietermijn in dagen opgeven (standaard 30 = 1 maand).
 • BERICHTEN ADRESBOEK (Berichten/Nieuw)
  Net als de andere items in het adresboek zijn de namen van leerlingen op achternaam, voornaam + tussenvoegsel gezet.
 • FORMULIEREN MEDEWERKERS
  Hersteld is dat als medewerkers uitgenodigd zijn als ontvangers van een formulier zij deze kunnen terugvinden bij formulieren.
 • CONTACTGEGEVENS ONGEFILTERD WEERGEVEN
  Hersteld is dat als medewerkers (gekoppeld aan een of meerdere jaargroepen) geactiveerd hebben via Instellingen/Extra contacten/Jaargroepen in contacten zij alle gegevens van 'hun' ouders zien, ongeacht of deze aangeven deze binnen de groep voor andere ouders te willen verbergen.
 • WIJZIGINGEN GEGEVENS (Mijn profiel/Wijzig)
  Hersteld is dat als een gebruiker gegevens wijzigt in het profiel de school hier automatisch een bericht van ontvangt met de betreffende wijziging. Dit bericht wordt per e-mail verzonden en het gebruikte e-mailadres is dat door de school is ingevoerd als 'Algemeen contact' bij Instellingen/Algemeen school.
 • VERWIJDEREN ACCOUNT (Mijn profiel/Verwijder)
  De fout die gebruikers kregen bij het verwijderen van hun account is hersteld.
 • VERWIJDERDE BERICHTEN (Berichten/Verwijderd)
  Hersteld is dat iedereen verwijderde berichten kon inzien/herstellen; dit is alleen mogelijk voor gebruikers met een beheerdersrol.
 • LEERLINGEN CONNECTIES (Overzichten/Leerlingen)
  Hersteld is dat vanuit de leerlingkaart bij de geactiveerde ouders ook is te zien welke andere kinderen zij op school hebben.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk