Gescheiden ouders

Als ouders uit elkaar gaan en beiden willen geïnformeerd worden via digiDUIF kunt u dat op de volgende manier regelen: 

  • Ouders maken beiden een eigen account door naar https://mijn.digiduif.nl te gaan.
  • Ouders activeren beiden hun kind(eren) met behulp van de activeringscode(s) op hun account.

Via digiDUIF is het mogelijk om aan 1 kind meerdere accounts te koppelen. Beide ouders kunnen onder hun eigen e-mailadres een account aanmaken. Met behulp van de activeringscode van het kind kan deze vervolgens geactiveerd worden. Omdat de activeringscode gekoppeld is aan het kind en niet aan een van beide ouders kunnen beiden dezelfde code gebruiken.

Het account waarop een kind als eerste wordt geactiveerd wordt als primair aangemerkt. Dit is het account dat de uitnodiging voor de oudergesprekken ontvangt en via welke de gesprekken ingepland kunnen worden. Voor alle andere functies heeft deze hiërarchie geen invloed: de verschillende accounts krijgen alle informatie en kunnen alle andere functies gebruiken! Ondanks dat er sprake kan zijn van gedeeld ouderschap is deze toewijzing altijd van kracht.

LET OP: alleen de school kan de volgorde van de verschillende accounts aanpassen!

 

Oudergesprekken voor gescheiden ouders.
Een oudergesprek kan alleen door het primaire account ingepland worden, als de andere ouder ook een oudergesprek wilt voeren ( apart van het primaire account) dan kan de leerkracht in overleg met deze ouder een tijdslot op naam van de leerling reserveren.  De primaire ouder kan dan nog steeds een gesprek inplannen naar zijn/haar keuze maar zo kunnen beide ouders een gesprek op school hebben.   

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk