Uitgebreide formulieren maken

Route: Schoolfuncties -> Formulieren -> Uitgebreid 


Binnen digiDUIF heeft u de optie om verschillende formulieren te maken en versturen naar de ouders/verzorgers. Zij kunnen deze invullen en u krijgt meteen een overzicht van de reacties. 
Hieronder staat beschreven hoe u een uitgebreid formulier kunt maken. Met een uitgebreidformulier heeft u meer opties dan bij het Basis Formulier. o.a. de ontvangers en de opbouw van het formulier.

Een uitgebreid formulier is niet zichtbaar in de app voor ouders en kan alleen via de website ingevuld worden.

Voor het aanmaken van een uitgebreid formulier volgt u onderstaande stappen:

 • Selecteer uit de 'Schoolfuncties' de 'Formulieren'
 • Kies vervolgens 'Uitgebreid' en 'Nieuw'

U komt nu in het nieuwe formulier scherm terecht.

 • In de kolom 'Kenmerken' geeft u de Titel van het formulier in
 • Bij de inschrijfdatum geeft u aan van wanneer tot wanneer de ouders het formulier kunnen invullen.
 • U kunt een vinkje zetten bij 'Antwoorden direct zichtbaar maken voor invullers' dit houdt in dat ouders kunnen zien wat er is ingevuld door andere ouders.

In de kolom 'Ontvangers'  geeft u aan wie het formulier ontvangt en invult. Dit kan een jaargroep zijn, een groep of bijv. een geringe groep ouders. U hoeft een gedeelte van de naam in te geven en het systeem vult deze verder aan of geeft u de optie de ontvangers te selecteren.

In de kolom 'Formulier' bouwt u het volledige formulier op. U heeft hierbij de keuze uit meerdere onderdelen/opties. Zo kunt u onderstaande onderdelen gebruiken:

 • Titel: Hier geeft u de titel van het formulier
 • Vrije tekst: hier kunt u zelf een stuk ingeven, bijv. waar het formulier voor dient.
 • Invoerveld:  u kunt hier een korte omschrijving/vraag ingeven en de ouders de optie te geven om zelf een antwoord in te vullen. Via de kolom 'Instellingen' kunt u instellen hoeveel karakters de ouders kunnen gebruiken of het veld verplicht stellen en u kunt een eventuele hint/suggestie voor het invullen geven.
 • Tekstveld:U kunt hier een veld instellen waarin u de ouder bijv. om zijn/haar mening vraagt of een eventuele opmerking op een vraag/suggestie. Via de kolom 'Instellingen' geeft u o.a. aan hoeveel karakters zij daarvoor mogen gebruiken en of het wel of niet verplicht is dit veld in te vullen
 • Keuzelijst: U kunt via deze lijst een vraag/suggestie opstellen en via een pull-down menu de invuller een vooraf ingegeven antwoord te bieden. Via de kolom 'Instellingen' kunt u deze lijst verplicht stellen, u heeft ook de optie tot meerdere antwoorden, via de regel opties kunt u uw antwoorden ingeven (het woord optie 1,2 kunt u aanpassen tot uw antwoord). Let op bij meerdere antwoorden altijd een komma tussen de opties.
 • Radio button: deze geeft de optie tot het stellen van een vraag waar maar 1 antwoord op gegeven kan worden. Via de kolom 'Instellingen' kunt u het deze verplicht stellen, u heeft ook de optie tot meerdere antwoorden, via de regel opties kunt u uw antwoorden ingeven.(het woord optie 1,2 kunt u aanpassen tot uw antwoord) Let op bij meerdere antwoorden altijd een komma tussen de opties.
 • Vinkbox: Deze geeft de invuller de optie tot het geven van meerdere antwoorden door het zetten van vinkjes. Via de kolom 'Instellingen' kunt u het deze verplicht stellen, u heeft ook de optie tot meerdere antwoorden, via de regel opties kunt u uw antwoorden ingeven.(het woord optie 1,2 kunt u aanpassen tot uw antwoord) Let op bij meerdere antwoorden altijd een komma tussen de opties.

In de kolom 'Formulier' kunt u via het prullenbak icoontje  dit onderdeel verwijderen.
Via de 4-punts cursor kunt u het onderdeel verplaatsen op het formulier.
U kunt via de knop 'Opslaan' tussentijds uw vorderingen opslaan.
Via de knop 'Publiceren' maakt u het formulier beschikbaar voor de geselecteerde ontvangers. U wordt dan meteen doorgelinkt naar het versturen van het bericht naar de ontvangers dat zij het formulier kunnen invulen.

Na het aanmaken van het formulier heeft u onder: 'Formulieren'  'Uitgebreid' 'Overzicht' een overzicht van alle aangemaakte formulieren. Via de knop 'Opties' heeft u meerdere opties:

 • Details: hier ziet u de reacties op het formulier
 • Wijzig: hier kunt u het formulieren en de inhoud wijzigen
 • Verwijder: hiermee gooit u het volledige formulier weg.

 


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk