Instellen van gebruikersprofielen

Route: Mijn Account-> Instellingen -> Algemeen school -> Gebruikersprofielen


Wanneer u wilt dat sommige medewerkers afhankelijk van het profiel waarmee zij zijn aangemaakt bepaalde functionaliteiten niet kunnen uitvoeren kunt u dit via de gebruikersprofielen beheren. 

U bepaalt de functionaliteiten van de gebruikersprofielen via de volgende stappen:

 • Selecteer via  'Mijn Account'  de  'Instellingen'. 
 • Vervolgens selecteert u in de kolom 'Algemeen school' de 'Gebruikersprofielen'.

U krijgt nu een overzicht met de functionaliteiten te zien en u kunt deze via de knop 'uitschakelen'of inschakelen'. De in te stellen functies zijn:

 • Berichten: bijvoorbeeld het versturen/ontvangen van berichten.
 • Gespreksplanner: toegang tot de gespreksplanner.
 • Kalender: toegang tot de kalender en de mogelijkheid om punten op de kalender te plaatsen.
 • Leerontwikkeling: toegang tot de leerontwikkeling van leerlingen.
 • Intekenformulieren: toegang en de mogelijkheid om formulieren aan te maken/beheren.
 • Overblijfmodule: toegang tot de overblijfmodule.
 • Gegevensbeheer: autorisatie voor het beheer van de gegevens binnen digiDUIF.
 • Online documenten: toegang en mogelijkheid om bijvoorbeeld documenten te plaatsen.
 • Absentiemeldingen: toegang tot de absentiemodule.

LET OP: hierbij geldt dat AAN = filtering = alleen eigen jaargroepen gebruiken!

 U kunt per gebruikersprofiel (u heeft keuze uit 3 profielen) de functionaliteiten uitschakelen/inschakelen.

Hoe gebruikersprofielen gebruiken (plus voorbeelden)?

Voorbeelden hoe deze profielen te gebruiken zijn treft u hieronder aan.

LET OP: gebruik van deze functie heeft gevolg voor de mogelijkheden die uw gebruikers
hebben! 
Verkeerd gebruik kan ertoe leiden dat uw medewerkers functies en opties in
digiDUIF niet kunnen gebruiken!

Leerkracht/groepsbegeleider: rol=medewerker, profiel 1 (standaard)
-> toegewezen aan x-aantal eigen jaargroepen

 • Berichten AAN: alleen berichten sturen naar eigen jaargroepen en ouders (instellen eigen jaargroepen via overzicht medewerkers).
 • Gespreksplanner AAN: alleen oudergesprekken organiseren met eigen jaargroepen en ouders.
 • Kalender AAN: alleen items plaatsen in kalender tbv eigen jaargroepen.
 • Leerontwikkeling AAN: alleen de LVS-data inzien van de eigen jaargroepen.
 • Intekenformulieren AAN: alleen formulieren maken voor eigen jaargroepen:
  • Overzicht leerlingen in eigen jaargroepen.
  • Overzicht activering voor eigen jaargroepen.

Intern begeleider (IB-er): rol=medewerker, profiel 2
-> niet toegewezen aan jaargroepen

 • Berichten AAN: niet mogelijk.
 • Gespreksplanner AAN: niet mogelijk.
 • Kalender AAN: niet mogelijk.
 • Leerontwikkeling UIT: toegang tot LVS-data voor alle jaargroepen.
 • Intekenformulieren AAN: niet mogelijk.
 • Gegevensbeheer AAN: niet mogelijk.

Leerkracht/superuser: rol=medewerker, profiel 3
-> toegewezen aan x-aantal jaargroepen

 • Berichten UIT: berichten aan alle jaargroepen/leerlingen etc.
 • Gespreksplanner UIT: gesprekken plannen voor alle jaargroepen.
 • Kalender UIT: items plaatsen voor alle jaargroepen.
 • Leerontwikkeling AAN: alleen de LVS-data inzien van de eigen jaargroepen.
 • Intekenformulieren UIT: formulieren maken voor alle jaargroepen.
 • Gegevensbeheer UIT: informatie bekijken van alle jaargroepen:
  • Overzicht leerlingen van hele organisatie.
  • Overzicht activering voor hele organisatie.
  • Maken activeringsbrieven voor hele organisatie.

 


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk