Importeren van ParnasSys rapporten

Route: Schoolfuncties - Beheerfuncties ->Rapporten


Nadat u uw rapporten heeft gemaakt in ParnasSys kunt u deze importeren in digiDUIF en beschikbaar maken voor de ouders. Het importeren van de rapporten gaat als volgt: 

  • Selecteer de 'Schoolfuncties' - 'Beheerfuncties'
  • Kies vervolgens voor 'Rapporten'
  • Via het pull-down menu selecteert u uw leverancier : ParnasSys
  • U selecteert en upload uw rapportage bestand
  • U geeft het schooljaar, de periode en de jaargroep in via de pull-down selecties

U krijgt een overzicht van de leerlingen te zien.
Op basis van de naam van de leerling zoals die in het rapport is opgenomen, wordt het rapport toegewezen aan de leerling zoals die bekend is bij digiDUIF. In een aantal situaties kan dit problemen geven en worden deze als 'Leerlingen niet gevonden (x)' getoond. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • namen van de leerlingen komen niet overeen; mogelijk dat niet de meest recente gegevens (via EDEXML) geladen zijn?
  • leerlingen komen überhaupt niet voor in digiDUIF; zelfde vraag als hierboven, zijn de gegevens in digiDUIF up-to-date?

Als leerlingen niet automatisch gevonden kunnen worden, is de oplossing om dit handmatig te doen. Voorwaarde is wel dat de betreffende leerling voorkomt in de gekozen jaargroep: om een verkeerde toewijzing te voorkomen worden alleen namen van leerlingen in deze jaargroep getoond.

Wanneer de gegevens kloppen klikt u op 'Volgende'
De bestanden worden ingelezen en wanneer de import geslaagd kunt u verder met onderstaande punten:

  • Selecteer vanuit het Menu 'Documenten'
  • Via het pull-down menu selecteert u de jaargroep
  • Vervolgens selecteert u de betreffende leerling(en)

U ziet onder de documenten het rapport staan, dit rapport geeft u vervolgens vrij. Dan wordt het rapport zichtbaar voor de ouders.

Wat gebeurt er als ik rapporten gemaakt hebt voor periode 2 of 3?

Het nummer (R1) in de bestandsnaam is in feite het versienummer van het rapport. Als er een nieuwere versie (R2, R3,...) geïmporteerd wordt, overschrijft deze de eerdere versie. Als een leerling naar het volgende leerjaar gaat, wordt de nieuwe import aangemerkt als een nieuw rapport en dan geldt weer het laagste versienummer voor dat leerjaar. Zo bouwt het archief zich op.

Ik wil niet alle rapporten importeren, hoe voorkom ik dit?

In de lijst van gevonden leerlingen ziet u welke rapporten aan welke leerlingen zijn toegewezen. Als u voor bepaalde leerlingen het rapport toch niet wilt importeren, gaat u terug naar de selectie van de documenten en sluit u deze uit.

 


Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk