Importeren van een Leerlingvolgsysteem / DOD-bestand

Route: Schoolfuncties - Beheerfuncties -> Leerontwikkeling (DOD) 


Voor het importeren van het DOD bestand en het zichtbaar maken van de leerontwikkeling kunnen moeten onderstaande stappen gevolgd worden: 

 • Selecteer de 'Schoolfuncties' - 'Beheerfuncties'
 • Klik op 'Leerontwikkeling (DOD)'

U kunt hier het LSV document uploaden vanaf uw PC:
Bij een DOD bestand is er een Pincode vereist
Voor een Excel bestand is er geen code vereist

 • Klik op 'Volgende'

U krijgt een overzicht van de leerlingen in digiDUIF waar toetsresultaten voor beschikbaar zijn ('Gevonden leerlingen'). Hiernaast worden leerlingen aangegeven waar wel toestresultaten voor beschikbaar zijn, maar niet voorkomen in digiDUIF (Niet gevonden leerlingen). Dit kan komen doordat naam en geboortedatum in digiDUIF niet exact overeenstemmen met het leerlingvolgsysteem.
De niet-gevonden leerlingen krijgen in digiDUIF geen toets resultaten.Controleer of de naam en geboortedatum van deze leerlingen in het LVS overeenkomt met de naam in digiDUIF. 

 • Klik op 'Volgende'

Hier ziet u een overzicht van de toetsen die gevonden zijn bij de DOD overdracht. Dit kunnen bestaande toetsen zijn die al zijn toegewezen of nieuwe toetsen. Per aangevinkte toets moet worden ingevuld:

 • vormingsgebied: alleen toetsen die tot vak-/vormingsgebieden behoren, kunnen worden weergegeven;
 • type toets: keuze hoofdtoets of deeltoets:
  • hoofdtoetsen worden weergegeven in vaardigheidsscore en ontwikkeling (DLE) grafieken;
  • deeltoetsen worden alleen bij de toetsresultaten getoond; bijvoorbeeld DMT kaart 1+2+3 (DMT2009) is een hoofdtoets, de afzonderlijke kaarten zijn deeltoetsen;
 • Cito normering: bij keuze 'hoofdtoets' moet worden aangegeven of deze onder de oude of nieuwe Cito normering valt (voor juiste weergave in de niveau gebieden van de vaardigheidsscore-grafieken; DMT 2009 is bijvoorbeeld een nieuwe toets).

De keuzes worden onthouden, zodat bij een volgende import de koppeling automatisch plaatsvindt. Het kan voorkomen dat een toets foutief of nog niet is toegekend. Door opnieuw 'Gegevens importeren' te kiezen en de voorgaande procedure te doorlopen, kan dit eenvoudig worden aangepast.

Hoe voeg ik een toets toe?
Door toetsen aan te vinken en in te vullen onder nieuw gevonden toetsen uit DOD.

Hoe haal ik een toets weg ?
Bij de bestaande toetsen kunt u het vinkje weghalen waardoor deze bij de import niet meer wordt meegenomen. Bij een volgende import is deze toets eventueel weer toe te voegen door te selecteren onder nieuw gevonden toetsen uit DOD.
Klik op 'Volgende'
De verschillende ontwikkelde weergaven kunnen hier aan- en uitgezet worden door middel van aanvinken. Dit geldt voor de vaardigheidsscore grafieken, DLE ontwikkeling grafieken als de tabel met toetsresultaten (om ook de deeltoetsen te tonen).
Sommige leerlingvolgsystemen geven geen of beperkt DLE waarden mee, bijvoorbeeld Cito LOVS. Deze exporteert alleen de DLE-waarden van de laatste 18 maanden. Het is daarom niet zinvol om via digiDUIF de DLE-ontwikkelgrafieken te laten zien. Kies er voor om deze optie uit te zetten bij 'Leerontwikkelingvoorkeuren'.

Onder 'Weergave' kan voor de Cito niveauwaarden worden gekozen voor de schalen A t/m E of I t/m V.

 • Ouders: krijgen alleen de weergave te zien op de manier zoals hier weergegeven.
  School: krijgen per default de weergave te zien zoals hier weergegeven, maar kunnen bij het inzien van de gegevens wel schakelen (weergave veranderen) tussen A-E en I-V.

 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk