Recente Esis - Edex aanpassing

Wij hebben geconstateerd dat het in ESIS mogelijk is een combinatiegroep aan te maken.

Sinds een recente update bij ESIS worden deze combinatiegroepen ook meegenomen in het EDEX bestand. Dit heeft als gevolg dat de jaargroep vermelding aangepast is voor de combinatiegroepen naar een ‘C’ i.p.v. een cijfer.

Hierdoor ziet digiDUIF deze C-groepen als nieuwe jaargroepen en worden deze nieuw toegevoegd. Dit kan dus resulteren in dubbele jaargroepen in uw overzicht ‘Jaargroepen’.

De bestaande jaargroepen (die in EDEX zijn vervangen door de combiantiegroepen) zullen nu leeg zijn. De leerlingen zijn namelijk verplaatst naar de nieuwe combinatiegroepen in digiDUIF.

Alle jaargroepen uit het EDEX bestand met een ‘C’ worden in digiDUIF als jaargroep ‘99’ aangeduid.

Wij zullen er zorg voor dragen dat dit gelijk zal staan aan uw administratie.

Omdat u mogelijk binnen digiDUIF zelf combinatiegroepen heeft gemaakt, adviseren wij u om deze bestaande gecombineerde groepen te controleren. De jaargroepen kunnen leeg zijn. Deze kunt u verwijderen. Ook dient gecontroleerd te worden, of de leerkracht gekoppeld is.

Door deze wijziging is het niet meer noodzakelijk om in digiDUIF een combinatiegroep te maken.

 

 

Hieronder hebben wij een schema opgenomen ter verduidelijking van de wijzigen:

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk